Το πρόγραμμα των Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της ΕΕΚΧ-ΚΒ έχει ως σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων στις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας και απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους αλλά και ευρύτερα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Υπεύθυνη για το πρόγραμμα είναι η Επιστημονική Εκπαιδευτική Επιτροπή της Εταιρίας.

EFLM Academy

The EFLM Academy is a package of professional benefits for Specialists in Laboratory Medicine through which EFLM aims to support the education, training, and continuous professional development of laboratory medicine practitioners in Europe.

List of all benefits that you can get by joining the EFLM Academy is in this brochure.