Νομοθετήματα τα οποία εμπεριέχουν διατάξεις περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Χημικών στην Ελλάδα

  • Ν.Δ.131/1973: Ειδίκευση Κλινικών Χημικών
  • Ν. 2519/1997: Σύσταση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κλάδος Ε.Σ.Υ. κλινικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων των ιατρικών εργαστηρίων.