Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ από την ίδρυσή της διαπίστωσε την ανάγκη οργανωμένης εκπαίδευσης των μελών της στην Κλινική Χημεία -Κλινική Βιοχημεία. Για το σκοπό αυτό οργάνωσε και πραγματοποίησε από το 1992 μέχρι το 2001, 16 σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Χημείας -Κλινικής Βιοχημείας τα οποία σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
Από το 2003 η Εταιρία ξεκίνησε μια οργανωμένη εκπαιδευτική προσπάθεια η οποία υλοποιείται με ένα κύκλο 18 εκπαιδευτικών σεμιναρίων που το περιεχόμενο τους καλύπτει σχεδόν το σύνολο του αντικειμένου της ΚΧ-ΚΒ όπως αυτό περιγράφεται στο Syllabus της EC4.

Τα σεμινάρια αυτά οργανώθηκαν σε πρώτη φάση με μορφή ημερίδας, δεδομένου ότι απευθυνόταν στο σύνολο των συναδέλφων, τόσο εμπειρότερων όσο και νεότερων.

18ο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ
17ο ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙ – Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ, Ε. ΜΠΟΤΟΥΛΑ
16ο ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ι – Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ, Β. ΛΟΗ
15ο ΦΑΡΜΑΚΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – Α. ΜΕΛΠΙΔΟΥ, Α. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
14ο ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – Α. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ, Λ.ΚΥΡΙΟΥ
13ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- Α. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ
12ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – Κ. ΨΑΡΡΑ
11ο ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- Α. ΦΕΡΔΕΡΙΓΟΥ
10ο ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Ι. ΦΩΣΤΙΝΗΣ – Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

9ο ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
8ο ΠΕΡΙ ΕΝΖΥΜΩΝ – Χ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
7ο ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ – Β. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
6ο ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ- ΑΜΙΝΟΞΕΑ – Κ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
5ο ΛΙΠΙΔΙΑ- ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ – Ε. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ
4o ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ – Λ. ΣΑΡΙΚΑ
3ο ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -Λ. ΣΠΑΡΟΣ
2ο Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
1ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – Κ. ΜΑΚΡΗΣ