Διαδικασία αίτησης εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Μητρώο (EurClinChem)

Για να εγγραφείτε στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Κλινικών Χημικών και να αποκτήσετε τον τίτλο EurClinChem πρέπει να είστε μέλη του Ελληνικού Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών. Διαβάστε εδώ πως μπορείτε να γίνεται μέλη του Ελληνικού Μητρώου.

Πώς να εγγραφείτε στο Ευρωπαϊκό Μητρώο

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν δεκτές από μέλη από Εθνικές Εταιρείες-Μέλη της EFLM των οποίων η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρα που αναγνωρίζεται ότι πληρεί την Ισοδυναμία των Προτύπων του EFLM. Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα πρότυπα πληρούνται μπορούν να υποβληθούν από Μέλη της Εθνικής Εταιρείας της EFLM χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη Proforma Equivalence of Standards Evidence. Με βάση αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν στη συνέχεια να αξιολογηθούν οι αιτήσεις. Για την αίτηση επισκεφτείτε τη σελίδα της EFLM εδώ.