Η ΕΕΚΧ-ΚΒ προωθεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους επιστήμονες υγείας οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν συνέδρια που άπτονται στο πεδίο της κλινικής χημείας-βιοχημείας – εργαστηριακής ιατρικής.
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα λάβουν χορηγία που θα περιλαμβάνει κάλυψη των εξόδων για την εγγραφή στο συνέδριο.
Οι αιτούντες την χορηγία θα πρέπει να είναι απαραιτήτως μέλη της ΕΕΚΧ-ΚΒ και ταμειακώς εντάξει.

Θα προτιμηθούν κατά σειρά υποψήφιοι που είναι ομιλητές ή έχουν υποβάλλει εργασία στο συνέδριο και κατά σειρά προτίμησης: προφορική, αναρτημένη (poster) και τέλος ένθετη ανακοίνωση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα επόμενα συνέδρια.