Στις 30 Απριλίου 2024 και ώρα 05:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Χημείας- Κλινικής Βιοχημείας η Εκλογοαπολογιστική Γενική συνέλευση της Επιστημονικής μας Εταιρείας. Η  Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από αυτή τη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μας θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται από το νέο Καταστατικό στο ΑΡΘΡΟ 23.
Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες γι’ αυτές τις εκλογές.

Οδηγίες ψηφοφορίας

Οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία

Οι φετινές εκλογές της Επιστημονικής μας Εταιρείας  θα πραγματοποιηθούν μόνον ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 08:00 π.μ. έως και το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 μ.μ. ακολουθώντας τις προσωποποιημένες οδηγίες και τον μοναδικό σύνδεσμο για την ψηφοφορία που θα σας σταλούν στο email που μας έχετε δηλώσει. Μόνο τα ταμειακά ενήμερα μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Χημείας- Κλινικής Βιοχημείας, μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των εκλογικών καταλόγων (Δευτέρα 21 Μαΐου 2024), θα λάβουν το σύνδεσμο στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) .

Για την είσοδο σας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, θα χρησιμοποιήσετε τον μοναδικό σύνδεσμο που αναφέρεται παραπάνω, που επέχει θέση μοναδικού προσωπικού σας κωδικού, εξασφαλίζοντας έτσι την μοναδικότητά της ψήφου σας. Πατώντας τον σύνδεσμο θα οδηγηθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου  θα συμμετάσχετε στη ψηφοφορία, βλέποντας το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους και επιλέγοντας τις προτιμήσεις σας. Με την επιλογή «Υποβολή Απαντήσεων» ολοκληρώνεται η ψηφοφορία και υποβάλλεται η ψήφος σας. Θα σας εμφανιστεί ηλεκτρονικό μήνυμα στην οθόνη πως η ψήφος σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και δεν υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης ψήφου και ψηφοφόρου. Γι’ αυτό και φυλάξετε με κάθε επιμέλεια τον μοναδικό προσωπικό σας σύνδεσμο μέχρι την ψηφοφορία, μετά είναι παντελώς άχρηστος για όλους.  Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Η/Υ ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορείτε να έλθετε στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 από τις 09:00 π.μ. έως τις 01:00 μ.μ. και να ψηφίσετε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τον μοναδικό σας σύνδεσμο. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την πλατφόρμα, μπορείτε να απαντήσετε στο email που θα λάβετε ή να καλέσετε στα τηλέφωνα μας.

Προσοχή: Πρέπει να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες προκειμένου να ενταχθείτε στους ηλεκτρονικούς εκλογικούς καταλόγους, έως την Τετάρτη 23 Μαΐου 2024. Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει οι εκκρεμείς συνδρομές σας (και για το 2024) να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΕΚΧ-ΚΒ.  Σας παρακαλούμε, ακολουθώντας τις οδηγίες της τράπεζάς σας, να χρησιμοποιήσετε τις προσφορότερες επιλογές που θα επιτρέψουν την έγκαιρη καταχώρηση της πληρωμής σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΕΚΧ-ΚΒ. 

EUROBANK
IBAN: GR9002604740000050200026578

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR52 0110 1290 00001294 8031 328

Οφείλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή γιατί σε αρκετές περιπτώσεις έχει εμφανιστεί καθυστέρηση στην εμφάνιση της πληρωμής σε τραπεζικούς λογαριασμούς και γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να μεριμνήσετε εγκαίρως! Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, και εφόσον δεν έχετε κάνει τα απαιτούμενα, χάνετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Εάν είσαστε ταμειακά εντάξει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε λάβει τον προσωπικό σας σύνδεσμο μέχρι την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, θα πρέπει να έρθετε άμεσα σε επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να σας βοηθήσουμε να τον ανακτήσετε.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη  08 Μαΐου 2024 και ώρα 11:59 μ.μ.  με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@eekx-kb.gr .Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων δεν μπορούν να γίνουν δεκτές άλλες υποψηφιότητες.