Κανόνες Ασφαλείας στα Εργαστήρια

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου
Centers for disease control and prevention. On line source for credible health information                                                                              

http://www.cdc.gov/,         http://www.cdc.gov/hepatitis,
http://www.cdc.gov/vaccines

World Health Organisation. WHO Lab Safety Manual. Geneva 2004.
http://www.who.int/topics/en/
http://users.uoi.gr/deapi/index.files/Page1019.htm

Occupational Safety and Health Administration. Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health. European risk observation report. July 2008                                         
Oxford University. Chemical and Other Safety Information


University of   Vermont. Environmental health and safety policy. Chemical hygiene plan
 

University of Maryland. Department of Chemistry and Biochemistry. Environmental safety
http://www.chem.umd.edu/files/chem/doc/Lab%20Safety%20Guide.pdf

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. NW Tietz. Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. WB Saunders Co. Philadelphia, 2006.
2. WHO / EURO / ECCLS. European Committee for Clinical Laboratory Standards: On good practice in clinical laboratories. Guidelines. Copenhagen, 1991.
3. Υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων ( ΚΕΕΛ ). Οδηγός αντιμετώπισης ραδιολογικών, βιολογικών και χημικών συμβάντων στο νοσοκομείο. Αθήνα, 2003.