IFCC Scientific Division
Chair:
Prof. Christa M. Cobbaert
Clinical Chemist Head of the Department
of Clinical Chemistry
Leiden University Medical Center
22nd Greek National Congress of Clinical Chemistry
Clinical Biochemistry, President
Dr Nikos Galiatsatos
Clinical Chemist Head of the Biochemistry Department,
Hippokrateio General Hospital of Athens
President: Konsta Evgenia
Members:

Athanasiadis Theofilos

Chasiotis George

Karathanos Serafeim

Κoutsodontis Georgios

Leimoni Irini

Matsagos Spyridon

Melpidou Aggeliki

Mpotoula Efthymia

Psachoulia Christina

Spyropoulou Panagiota

Tsohantari Maria

President: Tsatsanis Christos
Members:

Aivaliotis Michalis

Bairaktari Eleni

Galiatsatos Nikolaos

Grigoratou Andriani

Haliassos Alexander

Karkalousos Petros

Κroupis Christos

Kyriou Labrini

Lianidou Evi

Μakris Konstantinos

Papassotiriou Ioannis

Psarra Katerina

Stamouli Marilena

Trapali Maria