Καταστατικό

Βρείτε εδώ το Καταστατικό της ΕΕΚΧ-ΚΒ μετά την τροποποίηση του που συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε στην καταστατική συνέλευση της ΕΕΚΧ-ΚΒ που έγινε την 1 Ιουνίου 2013 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, στην Αθήνα.

Συνεργαζόμενοι φορείς