Εταιρία

Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ) εκπροσωπεί τους επιστήμονες (κλινικούς χημικούς, χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους, γιατρούς, κ.α) που έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την Κλινική Χημεία. Οι επιστήμονες αυτοί εργάζονται:

Στα εργαστηριακά τμήματα των Νοσοκομείων, κυρίως Βιοχημικά αλλά και Βιοχημικά-Μικροβιολογικά, Μικροβιολογικά, Ορμονολογικά, Αιμοδοσίας, Αιματολογικά, Μεσογειακής αναιμίας, Ανοσολογικά, Παθολογοανατομικά, Πυρηνικής ιατρικής κ.α., στα εργαστηριακά τμήματα άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κλινικών, στα Πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, στον ιδιωτικό τομέα.

Η ΕΕΚΧ-ΚΒ ιδρύθηκε το 1989 και αριθμεί σήμερα περισσότερα από 500 μέλη Tακτικά, Aρωγά και Eπίτιμα.
Είναι μέλος της IFCC (International Fedaration of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) και της EFLM (European Federation of Clinical Chemistry & laboratory Medicine).
Η σύνθεση της Εταιρίας με βάση το πτυχίο έχει ως εξής:
Χημείας: 52,8%
Βιολογίας: 23,8%
Βιοχημείας: 12,1%
Ιατρικής: 6,8%
Φαρμακευτικής: 1,9%
Λοιποί: 2,6%
Το 43% των μελών έχει μεταπτυχιακές σπουδές.

Αίτηση μέλους

Συνεργαζόμενοι φορείς