Επιτροπή Δελτίου

Συντονίστρια: Ανδριανή Γρηγοράτου
Μέλη:
Μαρία Γαροφαλάκη
Αγγελική Μελπίδου
Κατερίνα Ψαρρά

Συνεργαζόμενοι φορείς