Επιστημονική Επιτροπή

Συντονίστρια: Ελένη Μπαϊρακτάρη
Μέλη:
Ανδριανή Γρηγοράτου
Λαμπρινή Κυρίου
Ευγενία Κώνστα
Ειρήνη Λειμονή
Κώστας Μακρής
Αγγελική Μελπίδου
Ιωάννης Παπασωτηρίου
Δημήτρης Ρίζος
Παναγιώτα Σπυροπούλου
Μαριλένα Σταμούλη
Μαρία Τράπαλη Κατερίνα Ψαρρά
Χριστίνα Ψαχούλια-Χριστοδουλή

Συνεργαζόμενοι φορείς