Επιστημονική Επιτροπή

Συντονιστής: Κώστας Μακρής
Μέλη:
Ανδριανή Γρηγοράτου
Ειρήνη Γρίσπου
Λαμπρινή Κυρίου
Εύη Κώνστα
Ειρήνη Λειμονή
Αγγελική Μελπίδου
Δημήτρης Ρίζος
Παναγιώτα Σπυροπούλου
Μαριλένα Σταμούλη
Κατερίνα Ψαρρά
Χριστίνα Ψαχούλια-Χριστοδουλή

Συνεργαζόμενοι φορείς