Ασφάλεια και υγιεινή εργαστηρίου

Κανόνες Ασφαλείας στα Εργαστήρια

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου
Centers for disease control and prevention. On line source for credible health information                                                                              

http://www.cdc.gov/,         http://www.cdc.gov/hepatitis
http://www.cdc.gov/vaccines

World Health Organisation. WHO Lab Safety Manual. Geneva 2004.
http://www.who.int/topics/en/ 
http://users.uoi.gr/deapi/index.files/Page1019.htm

Occupational Safety and Health Administration. Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health. European risk observation report. July 2008
                                         
Oxford University. Chemical and Other Safety Information


University of   Vermont. Environmental health and safety policy. Chemical hygiene plan
 
                           
University of Maryland. Department of Chemistry and Biochemistry. Environmental safety                        
http://www.chem.umd.edu/files/chem/doc/Lab%20Safety%20Guide.pdf

Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.    Rischio   chimico: Laboratori di ricerca medica. Italia 2005.   Manuale di siccurezza nei laboratori. 3a ed. Italia 2005.   

                                          

Βασικές Αρχές Ασφαλούς Εργαστηριακής Πρακτικής
http://www.eie.gr/texnikos-asfaleias/docs/basikes-arxes-asfalus-ergast-prakt.pdf
http://www.chemist.gr/2009/01/498/
http://www.chemist.gr/2009/02/633/

Πρώτες Βοήθειες

Εθνικό Κέντρο  Αναφοράς AIDS
Πυρασφάλεια

Σήμανση Ασφαλείας
http://www.eie.gr/texnikos-asfaleias/simansi-asfalias-gr.html
http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/ygieinh/hyg_112-119.pdf

Ταξινόμηση και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών

Χημικές ενώσεις

Αποστείρωση - Απολύμανση - Αντισηψία / Αντισηπτικά – Απολυμαντικά

http://www.ilpi.com/msds/ref/

American national msds repository. The place to ask questions, get help, share knowledge, track down manufacturers and products, and help others


Οδηγίες συλλογής και Διάθεσης Εργαστηριακών Αποβλήτων

Κατάλογος χημικών ουσιών που είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες. Ταξινόμηση βιολογικών παραγόντων. Οριακές τιμές έκθεσης για χημικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

Οδηγίες για ασφαλή μεταφορά μολυσματικών δειγμάτων
Infectious substances shipping guidelines. International Air Transport Association, IATA, 2003.
Νομοθεσία για τα εργαστηριακά απόβλητα
http://users.uoi.gr/deapi/index.files/Page1192.htm
http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/ygieinh/hyg_064-093.pdf

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. NW Tietz. Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. WB Saunders Co. Philadelphia, 2006.
2. WHO / EURO / ECCLS. European Committee for Clinical Laboratory Standards: On good practice in clinical laboratories. Guidelines. Copenhagen, 1991.
3. Υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων ( ΚΕΕΛ ). Οδηγός αντιμετώπισης ραδιολογικών, βιολογικών και χημικών συμβάντων στο νοσοκομείο. Αθήνα, 2003.

Συνεργαζόμενοι φορείς