16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας

Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χημείας–Κλινικής Βιοχημείας πραγματοποίησε το 16ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Κλινικής Χημείας στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου του 2018, στο Ξενοδοχείο Astir Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Το συνέδριο παρακολούθησαν εξειδικευμένοι εργαστηριακοί επιστήμονες (Βιοχημικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Μικροβιολόγοι κ.λ.π.) από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου υπήρξαν ομιλίες από διακεκριμένους ‘Ελληνες και ξένους επιστήμονες, η παρουσίαση νέων μεθοδολογιών ή οργάνων καθώς και εκθεσιακός χώρος οργάνων.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Συνεργαζόμενοι φορείς